Dịch vụ

 Công ty Tuyết Nga Việt Nam là nhà thầu chuyên lắp đặt:

+Điện chiếu sáng

-chiếu sáng các công trình xanh

-Công trình văn hóa

-Cầu đường

+Điện trang trí

-Lắp đặt màn hình led

-Hệ thống trang trí đường phố

-Hệ thống trang trí cầu

 

-Hệ thống trang trí